E-mail: info@knightsofmaltaosj-bg.com    |    Phone: +359 887 280 082   

Рицар

Knightsofmalta-OSJ >
ВЪВЕДЕНИЕ В РИЦАРСКИТЕ ОРДЕНИ

РИЦАРСКИ ОРДЕНИС Това име са известни в средновековието религиозни и военни орга- низации, чиито членове, давайки подобни на религиозните обети, са се посветили на борбата за завладяване на Божия гроб, неговото опазване и защита, и заедно с това са поели ангажимент за защита на християните и поклонниците в Светите места, за грижите за болните и…

юни 4, 2019
Няма коментари