E-mail: info@knightsofmaltaosj-bg.com    |    Phone: +359 887 280 082   

ВЕЛИКИЯТ ПРИОРАТ НА СВЕТИ ЙОАН O.S.J. В БЪЛГАРИЯ

Knightsofmalta-OSJ > Рицарство > ВЕЛИКИЯТ ПРИОРАТ НА СВЕТИ ЙОАН O.S.J. В БЪЛГАРИЯ
 • OSJ Knights of Malta
 • Няма коментари

ВРЪЩАНЕ КЪМ ДРЕВНОСТТА

Н.Вис. Принцът Велик Магистър на Суверенния Орден на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта O.S.J. със седалище в Малта, Дон Базилио Кали Рюрикович с указ № 0974/2018 от 24-ти Ноември 2018 присъедини в своя Орден Великия Приорат на Свети Йоан в България.

Великият Приорат на Свети Йоан в България оттогава стана неразделна част от Суверенния Орден на Свети Йоан от Йерусалим Рицари на Малта O.S.J., със седалище в Малта и адрес Wollongong house, Main Street Gharghur GHR 1262 – Malta.

Той е определен в Ордена като Велик Приорат, с автономен административен статут, под Великото Магистърство и Протекция на Н.Вис. Принца Велик Магистър Дон Базилио Кали Рюрикович.

С признаването и присъединяването на Великия Приорат на Свети Йоан O.S.J., сега ясно се утвърди връщането към първоначалните стойности на Ордена, този Орден, който Папа Паскалий II прави независим преди векове с булата си “На благочестивата молба и желание”, и който в миналото твърде много е бил руган и променян със статути, които нямат нищо общо с Ордена на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта O.S.J.

От самото начало Орденът винаги се е отличавал от другите със своите основни характеристики:

 1. Орденът не може да принадлежи на никого, създаден е за Слава на Бога.
 2. Само Рицари могат да избират Великия Магистър.
Logo-OSJ-Malta-Grand-Priory-Bulgaria
OSJ Knights of Malta

Сега ще разгледаме ордените, които въпреки че носят името С.О.С.Й. (Суверенен орден на Свети Йоан) или О.С.Й. (което е едно и също), са собственост на един или друг Принц или на Кралство. Те също са легитимни ордени, но не могат да бъдат истинският орден на Свети Йоан от Йерусалим, а са просто едни семейни ордени.

Който познава историята на O.S.J. знае, че всички Велики Магистри, включително Цар Павел I, са избирани от Суверенния Съвет на Ордена, който е представителният Съвет на всички Рицари.

Работим съзнателно и почтено, за да покажем и напомним, че всички Рицари на Суверенния Орден на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта O.S.J. са нещо различно.

Pro Fide – Pro Utilitate Hominum!

За вярата – в полза на човечеството!

ЦЕЛИ

Целите на Великия Приорат са:

 • Да практикува и защитава християнските ценности, да насърчава общуването и братството между народите, да развива услуги от всякакъв род или вид, в полза на нуждаещи се или хората в затруднено положение, като насърчава контактите между народите и културите.
 • Да пропагандира приемствеността в Ордена на Рицарите на Малта О.С.Й. като приема на нови Рицари и Дами.
 • Да поддържа отношения с Католическата и Православната Църкви за доброто име на Ордена.
 • Да бъде пазител на монашеската и рицарска традиция на първосъздадения Орден, като спомага за разпространението на тези ценности в Ордена и в Обществото, чрез конференции, публикации и други в съответствие със статута на Ордена;

ТЕРИТОРИЯ

 • Територията на Великия Приорат е Република България.
 • Великият Приорат може да учредява Приорати и Командерии.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОРАТ

 • Великият Приорат се управлява от Велик Приор и от Велик съвет (Капитул)
 • Тези органи се избират за срок от три години.
 • Събранието на Рицарите от Великия Приорат избира с тайно гласуване седемте членове на Великия съвет (Капитула). Гласуването трябва да се извърши в рамките на 30 дни преди изтичането на мандата.
 • Великият Приор се назначава от Н.Вис. Принцът Велик Магистър.

ВЕЛИК ПРИОР

 • Великият Приор има най-висшата власт във Великия Приорат, той има задължението да докладва на Н.В. Принца Велик Магистър.
 • Великият Приор ще докладва на всеки три месеца на Великия Магистър за хода на работа на Великия Приорат.
 • Великият Приор избира от членовете на Великия Капитул, Канцлера и Церемониалмайстора.
 • Великият Приор има задължението да ръководи Великия Приорат в неговата обичайна административна дейност, за която може да взема самостоятелни решения, стига да не са в противоречие с устава на Ордена.
 • При управление в извънредни ситуации той ще трябва да се възползва от становището на Капитула, което ще бъде изразено, чрез тайно гласуване. В този случай гласуваното от Капитула ще бъде задължително. Всяко действие не трябва да бъде в противоречие с устава на Ордена.
 • Канцлерът и Церемониалмайсторът подпомагат Великия Приор в управлението на Великия Приорат.

КАПИТУЛ

 • Капитулът има съвещателна роля в обичайното управление на Ордена.
 • При извънредно управление Капитулът трябва задължително да консултира и всяко предложение трябва да се постави на гласуване от същия. Решението на Капитула е задължително.
 • В извънредното управление са включени:
  • Приемане или не на нови Постуланти.
  • Изготвяне бюджета на Великия Приорат и разпределяне на разходите.
  • Изготвяне на окончателния финансов отчет и контрол на приходите и разходите.
  • Капитулът ще разглежда за одобрение два пъти годишно предложения за повишаване в степен или за заслуги.
  • Тези предложения ще бъдат придвижени към Великия Магистър за окончателно одобрение, като се вземат предвид основанията на Капитула.

УЧРЕДЯВАНЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

 • Н.Вис. Принцът Велик Магистър първоначално възлага на Великия Приор да учреди Велик Приорат.
 • Великият Приор ще направи контакт с рицари, които желаят да се присъединят към Великия Приорат. Те могат да идват от всеки рицарски орден на Свети Йоан.
 • Всеки Рицар от Великия Приорат ще получи инвеститура от Великия Магистър и ще бъде част от Великия Приорат.
 • Всеки Рицар може да реши във всеки момент да не бъде повече част от Великия Приорат, с обикновено заявление. В този случай ще се счита, че рицарят не принадлежи повече към Великия Приорат България на Суверенния Орден на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта O.S.J., със седалище в Малта.

ИНВЕСТИТУРИ И ЦЕРЕМОНИИ

 • Съгласно Устава на Ордена, всеки Рицар получава инвеститура от Н.Вис. Принца Велик Магистър по време на официална церемония на Ордена.
 • Великият Приорат се ангажира изрично да намери максимално рицари, които да увеличат Ордена. Инвеститурите ще се извършат, както е описано в съответната точка.
 • Великият Приор и Рицарите на Великия Приорат трябва да присъстват на поне две церемонии на Ордена, и най-вече на “Празника на Свети Йоан”, който е празник на Ордена.

ПОВИШАВАНЕ В СТЕПЕН

 • Рицарите, които докажат, че са достойни, чрез извършените от тях дела в полза и прослава на Великия Приорат и Ордена, или изпълнят важни поръчения, ще получат повишение в степен без никакъв разход.
 • За другите начини за повишение в степен, кандидатът трябва да се подчини на правилника и устава на Ордена.

Вашият коментар