E-mail: info@knightsofmaltaosj-bg.com    |    Phone: +359 887 280 082   

Информация за в Суверенен Орден на Свети Йоан от Йерусалим, Рицари на Малта O.S.J.

Велик Приорат България

  Прочетох Конституционната харта

  [stmgdpr "Съгласен съм със съхранението и обработката на моите лични данни от този сайт."]

  I. Условия за кандидат Постуланти:

  1. Да имате гарант, който е пълноправен член на Велик Приорат България на Суверенен Орден на Свети Йоан от йерусалим, Рицари на Малта O.S.J.
  2. Да сте прочели и да приемате Конституционната Хaрта ,както и статията „Да си рицар на Свети Йоан в наши дни“
  3. Да приемате от цялото си сърце Рицарският Обет

  II. Ред за подаване на документите на кандидат за Постулант:

  1. Попълване и подписване на формуляри от кандидата за Постулант и комплектоването им с посочените в тях документи, вкл. снимки, свидетелство за съдимост, автобиография и др.
  2. Формуляр може да получите след като попълните контактната форма. (в срок от 24 до 72 ч., ще се свържем с Вас и ще Ви пратим нужните документи за попълване.)
  3. Подаване на пълния комплект документи по указания в документите, които ще получите, начин.
  4. Внасяне на дарение

  III. Допълнителна информация

  1. Срокът за взимане на решение e до 1 месец от датата на подаване на документите. Решението се свежда до знанието на Гаранта, който е длъжен да информира своевременно своя кандидат.
  2. При отхвърляне на молбата за Постулант, внесената сума се възстановява на кандидата.