E-mail: info@knightsofmaltaosj-bg.com    |    Phone: +359 887 280 082   

Среща с талантливите иконописци и дърворезбари от Енорийски център към храм Покров Богородичен

Knightsofmalta-OSJ > Среща с талантливите иконописци и дърворезбари от Енорийски център към храм Покров Богородичен

На 13-ти април, имахме голямото удоволствие да посетим една малка част от младите и талантливи иконописци и дърворезбари от Енорийски център към храм Покров Богородичен за да им разкажем за Пролетната Благотворителна Вечер, както и да ги зарадваме с прекрасната новина относно помощта която ще получат от нас за покриване на всички разходи за материали до края на годината, както и да бъдат изненадани с еднодневна екскурзия до Рилският Манастир.

Децата останаха много доволни от вкусните лакомства с които ги зарадвахме, докато им разказвахме как е протекла пролетната вечер от 23.03.2019.

Детските очички сияеха от радост когато видяха своите призведения на таблото със снимки което им подарихме за спомен от събитието.