E-mail: info@knightsofmaltaosj-bg.com    |    Phone: +359 887 280 082   

ДА СИ РИЦАР НА СВЕТИ ЙОАН В НАШИ ДНИ

Как да бъдеш добър Рицар в наши дни?

Важна тема е знанието. Човек не може да живее на този свят без знание, затова нашите усилия са, и все повече ще бъдат насочени да ви дадат всички средства и инструменти за придобиване на знания. Невежеството ни води до интелектуално принизяване, до деградация на ценностите, към плътски живот и т.н.

Ние не случайно сме Рицари на O.S.J.. Случайността не съществува! От самото ни раждането има план за всеки един от нас. Дадени ни са таланти и ни е дадена свободата как да ги използваме. Да, ние решихме да ги използваме добре, но пътят, който ни предстои е много труден.

Всеки от нас трябва да разбере, че ние сме Рицари по свой избор. Никой не ни го е наложил! Това е нашето желание без задължения и ограничения. Нашият избор надхвърля условностите и предразсъдъците. Следователно да бъдеш рицар на Св. Йоан, е велик, прекрасен избор!

Ние избираме да бъдем рицари, но след това трябва да докажем, че сме такива и, че го заслужаваме. Ние трябва да спечелим заслугите, които можем да получим и винаги трябва да сме ангажирани с преследването и постигането на крайната цел, в търсене на нашия Граал. Пърсифал, чист по сърце, може да намери и види Граала, но от страх не задава правилните въпроси и затова губи възможността да стане достоен пазител.

Тези легенди ни водят до извода, какъв трябва да бъде един Рицар на Малта от Ордена на Св. Йоан, O.S.J..

Не е достатъчно да имаш чисто сърце, трябва да имаш и знание. Това знание не се усвоява за няколко дни, това е пътуване, което може да продължи през целия живот, пътуване по пътя на рицарството, пътуване в езотеричната част на Ордена.

(Св.Ев. 14, 1-11) Една събота, Исус влезе в къщата на един от фарисеите за обяд и хората го наблюдаваха. “Когато бъдеш поканен на сватба от някого, не се поставяй на първо място, защото няма друг гост, който да е по-достоен от теб и когато онзи, който те е поканил дойде и ти каже: Преотстъпи Му мястото! След това посрамен ти ще трябва да заемаш последното място. Вместо това, когато си поканен, отиди на последното място, защото като дойде онзи, който те е поканил и ти каже: Приятелю, мини по-напред. Тогава ще имаш чест пред всички гости. Защото всеки, който възвисява себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще се възвиси.”

Този пасаж от Евангелието напомня за самите нас.
Наистина ли сме такива? Какво ще кажете?

Скъпи братя и сестри, трябва да разберете, че колкото по-високо сте, толкова повече трябва да служите. Интригите, антипатиите, злобата, отмъщението, чувството за превъзходство, алчността и желанието да се извличат печалби от Ордена, могат да ни заблудят и да ни отклонят от благочестивия път, по който сме поели. Не по този начин се държи един рицар! Вместо това трябва да се опитаме да станем едно цяло, едно тяло, много тухли в една-единствена конструкция: Орденът. Ако не успеем в това, само губим време!

След знанието, друга важна добродетел за рицаря е смирението или служенето. Исус изми краката на апостолите на Тайната вечеря.

Христос Цар, смирен слуга! Това е образът, който винаги трябва да бъде запечатан в сърцата ни. Званията и длъжностите не трябва да служат за подхранване на нашата гордост, а да ни поставят в служба на Ордена и Събратята. Тогава ще оценим онзи, който организира събитията, няма да се оплакваме, ако ястието е безвкусно или хотелът не е такъв, какъвто ни харесва.


Всеки трябва да служи на другия, всички трябва да служат на човечеството, това е Орденът!

Скъпи Братя и Сестри, в Ордена всички сме еднакви, всички сме на едно ниво. Когато носим свещената мантия, оставяме собственото си АЗ в светския живот.

Може да сме крале, министри, велики господари като Крез, но с мантията всички ние сме рицари на Свети Йоан и нашият дълг е единствено да се подчиняваме на Христос, на Принца Велик Магистър и ръководителите на Ордена.

Онзи, който не разбира или не приема това, ще изпита заслужено душевно страдание и неохотно ще трябва да се оттегли встрани.

Но сам един рицар не е рицар! Не е достатъчно да имаш диплома закачена на стената! Рицарят е роден за да бъде заедно с другите свои събратя.


Знанието и смирението са условията за да бъдете добър рицар!